Jutstrom.se - Opinionated

Jutstrom.se - Opinionated

Arctic blast

MoviesPosted by Andreas 20 Jun, 2012 15:45:09

smiley

Ett hål i ozonlagret släpper igenom superkyld luft ner till markytan. Nu måste vetenskapsmän världen över hitta ett sätt att täppa igen det innan hela Jorden går under.

En katastrof-film gjord för TV och därmed (sanning snarare än undantag) också ganska dålig.