Jutstrom.se - Opinionated

Jutstrom.se - Opinionated

Tom Clancy - Rainbow Six

BooksPosted by Andreas 27 Jun, 2012 11:38:27

smileysmiley

En specialstyrka för att bekämpa terrorister skapas i England. Samtidigt börjar terroristdåden i världen oförklarligt att öka. Dessutom verkar terroristdåden vara sammankopplade med varandra, trots att de utförs av olika terroristgrupper. Kan de vara en del av en större plan?

En thriller som utspelas är 2000 och som idag känns totalt inaktuell. Dessutom väldigt händelsefattig, tråkig och många saker upprepades så många gånger att det blev löjligt till slut.